شبکه جهانی حضرت ولی عصر (عج)
ضیافت آسمانی (8) حجت الاسلام فقیهی- حجت الاسلام حسینی صدر- خانواده قرآنی غفاری

ویژه برنامه ضیافت آسمانی - روز هشتم ماه مبارک رمضان
با بیان احکام شرعی توسط حجت الاسلام فقیهی
کارشناسی حجت الاسلام حسینی صدر
و گفتگو با خانواده قرآنی غفاریضیافت آسمانی (8)>

شبکه ولی عصر ضیافت آسمانی حجت الاسلام حسینی صدر حجت الاسلام فقیهی