مهدی یار حجت الاسلام حجازی

قسمت چهل و نهم برنامه مهدی یار با کارشناسی حجت الاسلام حجازی
با موضوع مهدویت و نقد مدعیان دروغینمهدی یار>

شبکه ولی عصر ، مهدی یار ، حجت الاسلام حجازی ، مدعیان دروغین ،