آینه تاریخ حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری

برنامه آینه تاریخ با موضوع پاسخگویی به شبهات تاریخ اسلام
کارشناس: حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری
جلسه بیست و سومآینه تاریخ>

استاد جباری ، شبکه ولی عصر ، آینه تاریخ ، تاریخ اسلام ،