راه روشن حجت الاسلام ابوالقاسمی

قسمت بیست و یکم برنامه راه روشن با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسمی
موضوع: نقد دگر اندیشان شیعیراه روشن>

استاد ابوالقاسمی ، شبکه ولی عصر ، راه روشن ،