مهدی یار استاد علی شریفی

قسمت پنجاه و پنجم برنامه مهدی یار با کارشناسی استاد علی شریفی
با موضوع مهدویت و نقد مدعیان دروغینمهدی یار>

شبکه ولی عصر ، مهدی یار ، حجت الاسلام و المسلمین هوشیار ، مدعیان دروغین ،