روشنای احکام

قسمت شصت و هفتم برنامه روشنای احکام به کارشناسی حجت الاسلام فقیهیروشنای احکام>

روشنای احکام ، شبکه ولی عصر ، حجت الاسلام فقیهی ، احکام شرعی ، پاسخگویی ،