حبل المتین

قسمت صد و هفتم برنامه حبل المتین با کارشناسی آیت الله سید محمد حسینی قزوینی
موضوع: حدیث مَنْ ماتَ وَ لَمْ یَعْرِفْ إمامَ زَمانِهِ مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیَّةحبل المتین>

شبکه ولی عصر ، حبل المتین ، شیعه ، حدیث مَنْ ماتَ وَ لَمْ یَعْرِفْ إمامَ زَمانِهِ ، آیت الله سید محمد حسینی قزوینی ، مرگ جاهلیت ، ولایت ،