شبکه جهانی حضرت ولی عصر (عج)
مهدی یار

قسمت شصت و چهارم برنامه مهدی یار با کارشناسی استاد حجازیمهدی یار>

شبکه ولی عصر ، مهدی یار ، مهدویت ، انتظار ، استاد حجازی ، احمد بصری ، مدعیان دروغین ،