ماه خدا

قسمت سی و یکم ویژه برنامه ماه خدا با کارشناسی حجت الاسلام نظری منفردماه خدا>

عید فطر ، فواید معنوی و مادی روزه ، تقوی ، تقویت اراده ، حضور قلب ، ورع ، انجام واجبات و ترک محرمات ، فواید تربت ، فطر چیست؟ ، دعای عید ،