پیشوای صادق

قسمت اول ویژه برنامه پیشوای صادق با کارشناسی آیت الله سید محمد حسینی قزوینیپیشوای صادق>

شهادت امام صادق علیه السلام ، بذل و بخشش ، نماز اول وقت ، اخلاق کریمانه ، امام صادق علیه السلام در کتب اهل سنت ، افتخار شاگردی حضرت ، علم صحیح شریعت ،