کلمه طیبه

قسمت هفتاد و پنجم برنامه کلمه طیبه با کارشناسی حجت الاسلام یزدانیکلمه طیبه>

پاسخ به شبهات شبکه های وهابی ، شفاعت ، واسطه فیض ، عدالت صحابه ،