از آسمان

قسمت بیست و هفتم برنامه از آسمان با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین باباییاز آسمان>

تفسیر و توضیح صفحه 26 قرآن کریم ، پیروی نادرست از نیاکان ، کافران حیوان صفت ، کتمان حق ، رزق حلال ، کتاب حق ،