کتابخانه

قسمت هجدهم برنامه کتابخانه با حضور حجت الاسلام فرج پورکتابخانه>

کتاب الاسلوب الامثل ، کتاب روشهای تشخیص اعتبار احادیث بحارالانوار ، میراث حدیثی شیعه ، میراث نبوت ، حدیث شیعه ، نقل به الفاظ ،