فرهنگ دین داری

قسمت بیست و سوم برنامه فرهنگ دین داری با کارشناسی حجت الاسلام حاجی آقا زادهفرهنگ دین داری>

توهم آگاهی ، گفتگو ، دین در زندگی ، ادب و احترام در گفتگو ، مثبت اندیشی ، ،