راه روشن

قسمت چهل و نهم برنامه راه روشن با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسمیراه روشن>

مستضعف ، اهل بهشت ، امامت ، امام خمینی ، مقام معظم رهبری ، وحدت ، فضیلت ، غدیر