کلمه طیبه

قسمت هشتاد و یک برنامه کلمه طیبه با کارشناسی حجت الاسلام یزدانیکلمه طیبه>

شرک تسمیه ، خوارج آخرالزمان ، عطای خداوند ، حسینیه ، بدعت ، ایمان امام از قرآن ، ابن تیمیه ، حجیت قرآن ،