کلیپ های منتخب قسمت نهمکلیپ های منتخب قسمت نهم>

آیه تطهیر ، زنان پیامبر ص ، آیه غار ، منافقین ، ابوبکر ، قرآن ، اهل بیت ع ، اهل سنت ، صحابی ، عایشه ، ام سلمه ، عرب ، پاسخ به شبهات ، پسر نوح ، مرتدین ، منافق ، صحیح مسلم ، کوثر ، کربلا ، امام حسین ع ، فتوای وهابیت ، شیر دادن ، گوشت جن ، نزدیکی ، نجاست منی ، حمایت و جنایت ، داعش ، گروه وحشی ، ایران ، ابن تیمیه ، صفوی ، نسل بنی امیه ، محمد بن حنفیه ، ابوبکر ، عثمان ، عمر ،