شبکه جهانی حضرت ولی عصر (عج)
هارون امت قسمت اول

ویژه برنامه هارون امت با کارشناسی جناب آقای خسرویهارون امت قسمت اول>

پاسخ به شبهات ، ادله عقلی ، ادله نقلی ، تحقیق و بررسی ، فلسفه خلقت ، امت حضرت موسی ع ، هارون ، پیامبر اکرم ص ، امیرالمومنین ع ، صحیح بخاری ، اهل سنت ، تبعیت ، معجزه ، قیامت ، شیطان ، گمراهی ، توحید ، حجت خدا ، آخرت ، معصوم ، شهادتین ،