حبل المتین

قسمت صد و چهل و پنجم برنامه حبل المتین با کارشناسی آیت الله سید محمد حسینی قزوینیحبل المتین>

بخشش ، آخرالزمان ، حضرت ولی عضر عج ، صدقه ، حقانیت ، اهل بیت ع ، عترت ، کتاب الله ، لن تضلوا ، گمراهی ، حوض کوثر ، خلیفتین ، مرجعیت سیاسی ، رسول اکرم ص ، جانشین ، متواتر ، اهل سنت ، اظهار حق ، پاسخ به شبهات ،