شبکه جهانی حضرت ولی عصر (عج)
دعوت از علمای اهل سنت برای مناظره پیرامون معاویهدعوت از علمای اهل سنت برای مناظره پیرامون معاویه>

مناظره ، اهل سنت ، معاویه ، مقدسات ، زاهدان ، شجاعت ، زد مقدسات ، امیرالمومنین علی ع ، رهبری ، صحابه ، بزرگان اهل سنت ، نسب معاویه ، اسلام معاویه ، لعن معاویه ، دستور به سب ، آیت الله قزوینی ،