راه روشن

قسمت پنجاه و دوم برنامه راه روشن با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسمیراه روشن>

پاسخ به شبهات ، عالی پیام ، محرم ، دین بی معرفت ، شناخت ، خوارج ، بنی امیه ، معارف ، هدایت ، اسلام ، سولات مردم ، طالبان ، داعش ، دگر اندیش ، برقعی ، ابوبکر ، مخالفین ، عرب جاهلی ، زنده به گور کردن ، ترور ، سید الشهداء ، کتب شیعه ، شریح قاضی ، کربلا ، بدر ، چاه ، استاد ابوالقاسمی ،