ویژه برنامه با کاروان

قسمت سوم ویژه برنامه با کاروان به کارشناسی حجت الاسلام عباسیویژه برنامه با کاروان>

شهادت ، امام حسن مجتبی ع ، سبط اکبر ، سم ، جعده ، همسر ، معاویه ، ابوسفیان ، جگر ، منابع اهل سنت ، یزید ، مسموم ، یاران ، مالک اشتر ، مصر ، عسل ، عمار یاسر ، محمد بن ابوبکر ، بنی هاشم ، حکومت ، اصل دین ، وصیت ، خیبر ،