شبکه جهانی حضرت ولی عصر (عج)
واکنش آیت الله قزوینی به ماجرای معاویهواکنش آیت الله قزوینی به ماجرای معاویه>

معاویه تاریخ جسارت علمای اهل سنت مقدسات مناظره مسلمان شیعه شیطان دجال صحابه احمد حنبل نسب معاویه فضای مجازی هند اهل شام منافق سب امام خمینی رهبری آیت الله قزوینی