شبکه جهانی حضرت ولی عصر (عج)
ابوبکر و عمر جزء متخلفین جیش اسامهابوبکر و عمر جزء متخلفین جیش اسامه>

ابوبکر ، عمر ، متخلفین جیش اسامه ، رسول خدا ص ، کتب اهل تسنن ، بخاری ، طبری ، ذهبی ، فرمانده سپاه ، آیت الله قزوینی ،