شبکه جهانی حضرت ولی عصر (عج)
خارجی دانستن امام حسین(علیه السلام)خارجی دانستن امام حسین(علیه السلام)>

خارجی دانستن ، امام حسین ع ، ابن تیمیه ، یزید ، صحیح مسلم ، پیمان شکنی ، ولی امر مسلمین ، مرگ جاهلیت ، ابوسفیان ، پاسخ به شبهات ،