مهدی یار

قسمت هشتاد و نهم برنامه مهدی یار با کارشناسی استاد شریفی و حجت الاسلام پور آذرمهدی یار>

مستبصر ، اربعین ، موکب ، پازل ، تناقض و تعارض ، آقای فتحیه ، احمد بصری ، مناظره ، امامت ، وصیت ، ارکان شناخت ، حجت خدا ، وصیت مباشر ، معجزه ، شبهات ،