ویژه برنامه صدیقه شهیده

قسمت اول ویژه برنامه صدیقه شهیده به کارشناسی حجت الاسلام حسینی صدرویژه برنامه صدیقه شهیده>

شهادت ، حصرت زهرا س ، تاریخ شهادت ، مظلومه ، شخصیت حضرت ، پاره تن ، پیامبر اکرم ص ، اسوه ، خلق عظیم ، جهاد تبیین ، اسلام ، زن ، اقتدار ، عفت ، الگوی زنان ، حیا ، میراث ، چادر ، جلباب ، دشمن شناسی ، پیمان غدیر ، تربیت ، آموزش و پرورش ،