آینه تاریخ

قسمت شصت و نهم برنامه آینه تاریخ با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباریآینه تاریخ>

فتنه ، تاریخ ، آشوب ، جبهه حق ، صدر اسلام ، جنگ خندق ، مماشات و مدارا ، خوارج ، معاویه ، جنگ داخلی ، نهج البلاغه ، غیبت صغری ، کتاب کمال الدین ، مدعیان نیابت ، احمد بن هلال ، شیخ طوسی ، توقیع ،