حبل المتین

قسمت صد و پنجاه و چهارم برنامه حبل المتین با کارشناسی آیت الله سید محمد حسینی قزوینیحبل المتین>

امامت ، حدیث ثقلین ، قرآن ، اهل بیت ع ، عترت ، شیعه ، خداشناسی ، منابع شیعه ، منابع اهل سنت ، مرجعیت علمی ، علم الهی ، راه هدایت ، راه رسیدن به کمال ، شریعت ، رجعت ، حکومت مهدوی ، آیت الله قزوینی ،