فرهنگ دین داری

قسمت سی و هفتم برنامه فرهنگ دین داری با کارشناسی حجت الاسلام رضایی قمیفرهنگ دین داری>

شادی ، ولادت ، حضرت زینب س ، کار فرهنگی ، یادآوری نعمت ، شاکر بودن ، تذکر ، احترام به عالم ، فرهنگ عمومی ، پدر و مادر ، محبت ، حسن ظن ، تفکر ، گوش دادن فعال ،