ویژه برنامه ام الائمه - بررسی اسناد تاریخی شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها

ویژه برنامه ام الائمه به مناسبت ایام فاطمیه
کارشناس: دکتر سید محمد حسینی

• آيا در مورد اصل وجود حضرت محسن (ع) رواياتي در منابع شيعه و اهل سنت وجود دارد ؟
• در مورد كتاب الاحتجاج از شيخ طبرسي و رواياتي كه در اين كتاب است
• خطاب امام حسن مجتبي (ع) به مغيره و در مورد احوالات او به نقل شيخ طبرسي در الاحتجاج
• ماجراي هجوم به خانه حضرت فاطمه (س) و جراحات ايشان و سقط جنين و هدفشان از اين كار به نقل امام حسن مجتبي (ع) در الاحتجاج شيخ طبرسي
• از منظر تاريخي آيا حضرت محسن (ع) و اتفاقات آن در منابع شيعه و اهل سنت آمده است ؟
• ( 24 ) عالم شيعه و اهل سنت كه وجود حضرت محسن (ع) را گفته اند ولي توضيحي در مورد آن نداده اند
• ( 36 ) عالم شيعه و اهل سنت كه وجود حضرت محسن (ع) را گفته اند و از دنيا رفتن ايشان در حالي كه صغير بوده ( جنين بوده و يا بدنيا آمده )
• ( 20 ) عالم شيعه و اهل سنت كه وجود حضرت محسن (ع) را گفته اند و سقط شدن ايشان را گفته اند
• ( 60 ) عالم شيعه و اهل سنت كه وجود حضرت محسن (ع) را گفته اند و به صورت بي نام و سقط شده است و يا اينكه از علماي شيعه نقل كرده اند
• چند وي‍ژگي كه در نقل هاي در مورد حضرت محسن (ع) وجود دارد :
• تواتر و ادعاي متواتر بودن
• اجماع شيعه در اين مورد
• صحت و تصحيح روايات
• قدمت تاريخي اين روايات و اسناد و گزارشات
• اعتراف نسبت به اين موضوع و وقوع آن
• نقلي كه در مورد اين روايات از علما وجود دارد
• از متقدميني كه بحث اجماع را گفته اند :
• ادعاي اجماع و شهرت روايي هجوم و مجروحيت و اينكه عمربن خطاب ضربه اي به شكم حضرت فاطمه (س) زد و حضرت محسن (ع) سقط شده و ... در تلخيص الشافي از شيخ طوسي ( متوفي 460 هـ )
• در مورد حضرت محسن (ع) و سقط ايشان ، هم متواتر است و هم كثرت دارد و هم اجماع شيعه وجود دارد و هم دليل اين اتفاق و ... در ماساه الزهراء از علامه سيد جعفر مرتضي عاملي
• ( شهيده ) نزد شيعه متواتر است ، عمربن خطاب ضربه اي بر شكم حضرت فاطمه (س) زد و فرزندي كه رسول اكرم (ص) او را محسن ناميده بود سقط شد در لوامع صاحبقراني از علامه محمد تقي مجلسي
• ( شهيده ) از متواترات است و نقل ماجراي هجوم و جراحات حضرت فاطمه (س) و شكستن دو پهلويشان و سقط شدن جنيني كه رسول اكرم (ص) محسن ناميده بود و دليل شهادت در مراه العقول از علامه محمد باقر مجلسي
• ماجراي هجوم به خانه و جراحات حضرت فاطمه (س) و سقط شدن جنين به نقل سليم بن قيس هلالي ( متوفي حدود سال 76 هـ )
• چگونگي نقل ظلم كردن ابوبكر و عمربن خطاب و مجروح كردن حضرت فاطمه (س) و سقط جنين در الترجيش از ضرار بن عمرو الغطفاني ( متوفي قبل از 200 هـ )
• شيعيان اعتقاد دارند ابوبكر ضربه زد به حضرت فاطمه (س) و حضرت محسن (ع) را به شهادت رساند به نقل قاضي عبدالجبار ( متوفي 415 هـ ) در تثبيت دلائل النبوه
• معرفي فرزندان اميرمومنان علي (ع) و سقط شدن حضرت محسن (ع) به نقل مزي ( متوفي 742 هـ ) در تهذيب الكمال
• معرفي كتاب ماساه الزهراء از علامه سيد جعفر مرتضي عاملي در مورد دسته بندي كردن علما و اقوال آنها
• آيا در موضوع حضرت محسن (ع) و شهادت ايشان تحريفاتي در منابع اهل سنت اتفاق افتاده است ؟
• معرفي فرزندان اميرمومنان علي (ع) و سقط شدن حضرت محسن (ع) و اينكه در كتاب المعارف ابن قتيبه دينوري آمده كه حضرت محسن (ع) بخاطر جراحاتي كه به حضرت فاطمه (س) وارد شد سقط شده اند در مناقب آل ابي طالب از ابن شهر آشوب
• كتاب المعارف از ابن قتيبه دينوي در حال حاضر : محسن (ع) از دنيا رفت در حاليكه كوچك بود !
• فاطمه (س) ، فرزندش به نام محسن كه علي (ع) او را نامگذاري كرده بود ، سقط كرد در محاسن المجتمه في فضائل الخلفاء الاربعه ( نسخه خطي )
• فاطمه (س) ، فرزندش به نام محسن كه علي (ع) او را نامگذاري كرده بود ، سقط كرد در نسخه هاي قديمي و ديگر محاسن المجتمه في فضائل الخلفاء الاربعه
• حذف نام حضرت محسن (ع) و سقط ايشان در چاپ جديد كتاب به نام مختصر محاسن المجتمه في فضائل الخلفاء الاربعه !
• علت تحريف در مورد حضرت محسن (ع) چيست ؟
• ناصبي بودن ( حرير بن عثمان ) و نشان دادن آن در روايت ( انت مني بمنزله هارون من موسي ) در تهذيب الكمال از مزي
• نكته اي ظريف از عملكرد رسول اكرم (ص) در نامگذاري فرزندان اميرمومنان علي (ع) و حضرت فاطمه (س) و ارتباط جالب آن با روايت ( انت مني بمنزله هارون من موسي ) با استناد به قرآن كريم و قاموس المحيط از فيروز آبادي
• نامگذاري فرزندان اميرمومنان علي (ع) به نام فرزندان هارون با استناد به المسترشد از طبري
• به امر الهي فرزند اميرمومنان علي (ع) به اين نام ( محسن ) و به اسم فرزند هارون توسط رسول اكرم (ص) ناميده اند با استناد به لوامع صاحبقراني از محمد تقي مجلسي
• درباره مناظره آيت الله حسيني قزويني در شبكه المستقله
• در مورد تشكيكاتي كه برخي بر وجود حضرت محسن (ع) مطرح كرده اند
• بررسي و پاسخ به تشكيكي كه برخي بر وجود حضرت محسن (ع) و با استناد به روايتي در الارشاد از شيخ مفيد كرده اند
• اعتقاد گروهي از معتزله در بغداد و نام آنها كه ميگفتند علي (ع) افضل از ابوبكر است با استناد به شرح نهج البلاغه از ابن ابي الحديد معتزلي
• نظر شيخ مفيد در مورد فدك و هجوم و مجروحيت و سقط شدن حضرت محسن (ع) و ... با استناد به الاختصاص
• ( صديقه شهيده ) با استناد به المقنعه از شيخ مفيد
• گنجي شافعي و بيان اعتقاد شيخ مفيد با استناد به كفايه الطالب
• قاضي عبدالجبار و بيان اعتقاد شيخ مفيد با استناد به تثبيت دلائل النبوه
• سوال : چرا شيعه اصرار دارد كه از حضرت محسن (ع) و جايگاه ايشان صحبت كند ، در حاليكه ايشان به دنيا هم نيامده اند ؟
• بررسي جايگاه حضرت محسن (ع)
• روايتي زيبا از رسول اكرم (ص) درباره اميرمومنان علي (ع) و گنجي كه اميرمومنان علي (ع) در بهشت دارند و ارتباط آن با حضرت محسن (ع) با استناد به معاني الاخبار از شيخ صدوق
• اولين پرونده اي كه در روز قيامت درباره آن حكم صادر ميشود با استناد به كامل الزيارات از ابن قولويهویژه برنامه ام الائمه - بررسی اسناد تاریخی شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها>

فاطمیه حضرت فاطمه زهرا س حضرت محسن ع هجوم سقط جنین معتزله و ابوبکر استاد حسینی