راه روشن -نقد دگر اندیشان شیعی

قسمت شصت و یک برنامه راه روشن با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسمیراه روشن -نقد دگر اندیشان شیعی>

نقد کتاب ، دین در ترازوی اخلاق ، جامعه خوب ، زندگی خوب ، اخلاق فردی ، اخلاق اجتماعی ، استاد ابوالقاسمی ،