شبکه جهانی حضرت ولی عصر (عج)
مسیر نجات - نگاهی به مسئله جمعیت

قسمت اول برنامه مسیر نجات با کارشناسی حجت الاسلام ابوترابیمسیر نجات - نگاهی به مسئله جمعیت>

جمعیت ، بحران جمعیت ، پنجره جمعیتی ، فرزند آوری ، افزایش جمعیت ، تربیت ، مهارت ، الگو گیری ،