مسیر نجات - نگاهی به مسئله جمعیت

قسمت دوم برنامه مسیر نجات با کارشناسی حجت الاسلام ابوترابیمسیر نجات - نگاهی به مسئله جمعیت>

جمعیت ، فرزند آوری ، فرزند و کالا ، نگاه مادی و معنوی ، نگرش الهی ، هدف خلقت ، اسلام و فرزند ، استحکام خانواده ، بارداری ،