نیم نگاه _نگاهی به خلاصه برنامه های هفته

قسمت هشتم برنامه نیم نگاه با اجرای آقای اکبرینیم نگاه _نگاهی به خلاصه برنامه های هفته>

شبکه جهانی ولی عصر عج اخلاق علوی عید مبعث پیامبر رحمت آینه تاریخ روشنای احکام مسیر نجات در محضر نور