دست انداز_ تحریف و کتمان در منابع اهل سنت

قسمت دوازدهم برنامه دست انداز با کارشناسی حجت الاسلام بهرامی زاد و حجت الاسلام مرعشیدست انداز_ تحریف و کتمان در منابع اهل سنت>

کتمان و تحریف ، افشای سر ، عایشه و حفصه ، مکه و مدینه ، غدیر ، حج ، اهل بیت ع ، تبعیت از پیامبر ص ، آیه تبلیغ ، اعتقاد به منجی ، حضرت مهدی ع ،