بهار سلامتی - راهکارهای سلامتی در طب اسلامی ، ایرانی

قسمت ششم برنامه بهار سلامتی با کارشناسی استاد اخوانبهار سلامتی - راهکارهای سلامتی در طب اسلامی ، ایرانی>

بهار سلامتی تابستان زمستان مزاج ها آجیل رطوبت طبیعیات سبزه هفت سین سرکه تعادل مزاج سنگ کلیه