سایر قسمت ها
حبل المتین _ امامت الهی از منابع شیعه و اهل سنت

قسمت صد و هفتاد و یک برنامه حبل المتین با کارشناسی آیت الله سید محمد حسینی قزوینی


دیگر قسمت ها


حبل المتین _ امامت الهی از منابع شیعه و اهل سنت>

حدیث ثقلین حدیث متواتر قرآن منابع اهل سنت حدیث غدیر عترت و اهل بیت ع تبعیت از امام عدالت صحابه عصمت امام آیت الله قزوینی