سایر قسمت ها
کاوش - پاسخ به شبهات باستان گرایان درباره تاریخ اسلام

قسمت بیستم و پنجم برنامه کاوش با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر روستایی

• كليپ اول ادعاها و شبهات كارشناس معاند در مورد عدالت خواهي اميرمومنان علي (ع) و در مورد قاتلين عمربن خطاب و عثمان بن عفان و ... و ادعاي معيارهاي دوگانه در سيره اميرمومنان علي (ع)
• بررسي و پاسخ به ادعاها و شبهات كارشناس معاند در كليپ اول
• آيا اطرافيان اميرمومنان علي (ع) ، عثمان بن عفان را كشتند ؟
• ابن تيميه : بعضي ها آمدند و دروغ گفتند و تهمت زدند كه علي (ع) قاتل عثمان است و يا دستور داده عثمان را بكشند و اينها باطل است با استناد به منابع معتبر
• ابن تيميه : علي (ع) سوگند ميخورد و راست ميگفت كه من عثمان را نكشته ام و من ياري كردم عثمان را با استناد به منابع معتبر
• مروان بن حكم : احدي به اندازه علي (ع) براي كشته نشدن عثمان تلاش نكرد ولي دوام حكومت ما جز با دشنام و لعن علي (ع) پايدار نمي ماند با استناد به منابع معتبر اهل سنت
• قاتلين عثمان بن عفان چه كساني بوده اند ؟
• مروان بن حكم ، طلحه را قاتل عثمان مي دانست به نقل ابن سعد
• نظر اهل بصره نسبت به قاتل عثمان به نقل ابن خلدون
• اميرمومنان علي (ع) خطاب به عايشه : اين فرد ( عايشه ) ميخواست من را بكشد همانطور كه عثمان بن عفان را كشت به نقل بلاذري
• عبدالله بن عباس ، معاويه و عمروعاص را قاتلين عثمان بن عفان ميداند به نقل ابن عساكر
• آيا در ماجراي قتل عثمان بن عفان ، نام فرد و شخص مهم است يا فرمان دهنده به قتل او ؟
• دلايل عايشه و ديگر تهمت زنندگان براي تهمت به اميرمومنان علي (ع) در ماجراي قتل عثمان بن عفان چيست ؟
• معاويه ميدانست اميرمومنان علي (ع) نميتواند قاتلين عثمان بن عفان را بدهد و ... به نقل بلاذري
• آرزوي معاويه و عمروعاص براي كشته شدن عايشه توسط اميرمومنان علي (ع) و دلايل آن
• دلايل معاويه براي درخواست قاتلين عثمان از اميرمومنان علي (ع) به نقل بلاذري
• بررسي و پاسخ به ادعاها و شبهات كارشناس معاند در مورد ( جندب بن كعب ازدي )
• ماجراي كشتن ساحر مسيحي توسط جندب بن كعب ازدي چيست ؟
• نقل هاي مختلفي كه در مورد آزادي يا فرار جندب بن كعب ازدي وجود دارد ؟
• كليپ دوم ادعاها و شبهات خبيثانه ي كارشناس معاند در مورد فدك و چگونگي بدست مسلمانان افتادن و خمس و ... و زير سوال بردن اسلام و رسول اكرم (ص)
• بررسي و پاسخ به ادعاها و شبهات خبيثانه ي كارشناس معاند در كليپ دوم
• ماجراي اهل فدك و چگونگي گرفتن فدك به نقل ابن سعد با استناد به منابع معتبر اهل سنت
• چهار مدل گزارش در مورد اهل فدك در منابع معتبر اهل سنت
• اهل فدك تبعيد شدند و همه اموالشان را دادند به نقل خليفه بن خياط
• اهل فدك نصف اموالشان را دادند و در آنجا ساكن ماندند به نقل طبري
• اهل فدك درخواست حفظ جان و تقسيم اموال را دادند به نقل مسعودي
• اهل فدك در اموال مصالحه كردند به نقل ابي الفداء
• بررسي و پاسخ به شبهه كارشناس معاند در مورد اينكه آيا اعراب كشاورزي ياد نداشتند ؟
• بررسي و پاسخ به شبهه كارشناس معاند در مورد خمس
• كليپ سوم ادعاها و شبهات كارشناس معاند در مورد نقش و جايگاه حضرت فاطمه (س) و ...
• بررسي و پاسخ به ادعاها و شبهات كارشناس معاند در كليپ سوم
• عمربن خطاب : در زمان جاهليت در هيچ يك از امورمان ، زنان را دخالت نميداديم و زمانيكه خداوند اسلام را آورد و براي زنان جايگاه و حق قرار داد ولي باز زنان در امور ما وارد نشدند با استناد به مسند ابي داوود طيالسي
• آموزش مناظره توسط حضرت فاطمه (س) به زنان با استناد به احتجاج طبرسي
• آلوسي : با توجه به روايات براي عايشه ، بدان معني نيست كه عايشه افضليت دارد به حضرت فاطمه (س) چون ... با استناد به منابع معتبر
• آلوسي : رسول اكرم (ص) ميدانست حضرت فاطمه (س) بعد از او چندان عمري نميكند و اگر ميدانست كه زنده ميماند ، ميفرمود كلّ دينتان را از حضرت فاطمه (س) بگيريد با استناد به منابع معتبر
• آيا طبق ادعاي كارشناس معاند ، حضرت فاطمه (س) نقش سياسي و اجتماعي نداشته اند ؟
• اعتراض حضرت فاطمه (س) به مسئله سياسي امامت
• احتجاج حضرت فاطمه (س) به امامت اميرمومنان علي (ع) به نقل جزري با استناد به منابع معتبر اهل سنت
• نمونه هايي از دفاع حضرت فاطمه (س) از امامت اميرمومنان علي (ع) در منابع معتبر شيعه و اهل سنت
• حضرت فاطمه (س) در زمان كوتاه بعد از رسول اكرم (ص) ، هشت اقدام انجام دادند و بررسي كوتاه به اين اقدامات


دیگر قسمت ها


کاوش - پاسخ به شبهات باستان گرایان درباره تاریخ اسلام>

پاسخ به شبهات قصاص عدالت خواهی سیره امیرالمومنین علی ع قرآن خمس فدک قتل عثمان سلیمان امیری مدافع یهود عایشه