سایر قسمت ها
کاوش - پاسخ به شبهات باستان گرایان درباره تاریخ اسلام

قسمت بیستم و نهم برنامه کاوش با کارشناسی دکتر روستایی


دیگر قسمت ها


کاوش - پاسخ به شبهات باستان گرایان درباره تاریخ اسلام>

پاسخ به شبهات تاریخ اسلام امیرالمومنین علی ع خلافت ابوبکر عمر صحابه القاء جهل وصیت ابوبکر سلیمان امیری حمله به خانه وحی هجوم