سایر قسمت ها
دست انداز_ پاسخ به شبهات شبکه های وهابی

قسمت هفتاد و نهم برنامه دست انداز با کارشناسی حجت الاسلام بهرامی زاد


دیگر قسمت ها


دست انداز_ پاسخ به شبهات شبکه های وهابی>

پاسخ به شبهات حدیث منزلت امیرالمومنین علی ع حقایق اسلام حضرت موسی ع حضرت هارون ع وزیر هدایت مردم ولایت امامت ولایت فقیه تقیه توقیع حاکم اسلامی ختم نبوت حجت الهی