شبکه جهانی حضرت ولی عصر (عج)
ضیافت آسمانی (9) حجت الاسلام فقیهی- حجت الاسلام مؤمنی- خانواده قرآنی میرشمس

ویژه برنامه ضیافت آسمانی - روز نهم ماه مبارک رمضان
با بیان احکام شرعی توسط حجت الاسلام فقیهی
کارشناسی حجت الاسلام مؤمنی
و گفتگو با خانواده قرآنی میرشمسضیافت آسمانی (9)>

شبکه ولی عصر ، ضیافت آسمانی ، حجت الاسلام مؤمنی ، حجت الاسلام فقیهی ،