شبکه جهانی حضرت ولی عصر (عج)
ضیافت آسمانی (11) حجت الاسلام فقیهی- حجت الاسلام حاج ابوالقاسم- خانواده شهید مدافع حرم، شهید سید مجتبی حسینی

ویژه برنامه ضیافت آسمانی - روز یازدهم ماه مبارک رمضان
با بیان احکام شرعی توسط حجت الاسلام فقیهی
کارشناسی حجت الاسلام حاج ابوالقاسم
و گفتگو با خانواده شهید مدافع حرم، شهید سید مجتبی حسینیضیافت آسمانی (11)>

شبکه ولی عصر ، ضیافت آسمانی ، حجت الاسلام حاج ابوالقاسم ، حجت الاسلام فقیهی ، شهید سید مجتبی حسینی ،