شبکه جهانی حضرت ولی عصر (عج)
ضیافت آسمانی (13) حجت الاسلام فقیهی- حجت الاسلام رضایی قمی- خانواده قرآنی بیگ زاده

ویژه برنامه ضیافت آسمانی - روز سیزدهم ماه مبارک رمضان
با بیان احکام شرعی توسط حجت الاسلام فقیهی
کارشناسی حجت الاسلام رضایی قمی
و گفتگو با خانواده قرآنی بیگ زادهضیافت آسمانی (13)>

شبکه ولی عصر ، ضیافت آسمانی ، حجت الاسلام رضایی قمی ، حجت الاسلام فقیهی ،