شبکه جهانی حضرت ولی عصر (عج)
ضیافت آسمانی (18) حجت الاسلام محمدی- حجت الاسلام فرحزاد

ویژه برنامه ضیافت آسمانی - روز هجدهم ماه مبارک رمضان
با بیان احکام شرعی توسط حجت الاسلام محمدی
کارشناسی حجت الاسلام فرحزادضیافت آسمانی (18)>

شبکه ولی عصر ، ضیافت آسمانی ، حجت الاسلام محمدی ، حجت الاسلام فرحزاد ،