شبکه جهانی حضرت ولی عصر (عج)
ضیافت آسمانی (22) حجت الاسلام محمدی- حجت الاسلام حسینی صدر

ویژه برنامه ضیافت آسمانی - روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان
با بیان احکام شرعی توسط حجت الاسلام محمدی
کارشناسی حجت الاسلام حسینی صدرضیافت آسمانی (22)>

شبکه ولی عصر ، ضیافت آسمانی ، حجت الاسلام محمدی ، حجت الاسلام حسینی صدر ،