شبکه جهانی حضرت ولی عصر (عج)
مهدی یار استاد شهبازیان

قسمت چهل و یکم برنامه مهدی یار با کارشناسی حجت الاسلام شهبازیان
با موضوع مهدویت و نقد مدعیان دروغینمهدی یار>

شبکه ولی عصر ، مهدی یار ، حجت الاسلام شهبازیان ،