شبکه جهانی حضرت ولی عصر (عج)
مهدی یار استاد علی شریفی

قسمت چهل و سوم برنامه مهدی یار با کارشناسی استاد علی شریفی
با موضوع مهدویت و نقد مدعیان دروغینمهدی یار>

شبکه ولی عصر ، مهدی یار ، حجت الاسلام شهبازیان ،