لبیک یاحسین علیه السلام

ویژه برنامه لبیک یاحسین به مناسبت اربعین - قسمت دوم
کارشناس: آیت الله حسینی قزوینیلبیک یاحسین علیه السلام>

آیت الله حسینی قزوینی ، لبیک یاحسین ، امام حسین ، پیاده روی ، شیعه ، ولیعصر ،