کمیته دفاع از حقوق بشر اعدام یکی از اهالی استان قطیف را محکوم کرد

در شبه جزیره عربستان با شدیدترین عبارات اقدام رژیم آل سعود در اعدام زندانی شهید "مکی کاظم آل عبید" از اهالی استان قطیف را محکوم کرد.

 کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربستان با شدیدترین عبارات اقدام وحشیانه رژیم خونریز آل سعود در اعدام زندانی شهید "مکی کاظم آل عبید" از اهالی شهرک أم الحمام در در استان قطیف را محکوم کرد.

این کمیته در بیانیه خود گفت: رژیم آل سعود به جنایت ها، کشتار ها و اجرای احکام اعدام علیه جوانان شبه جزیره عربستان و شهروندان، صاحب نظران، علما و فعالان معروف است و این مسئله در دوره ملک سلمان و ولی عهد وی نمود بیشتری یافته است.

کمیته حقوق بشر اتهام های رژیم سعودی علیه "مکی کاظم آل عبید" را مجموعه ای از تهمت ها و دروغ های ساختگی دانست که این رژیم عادت دارد با آنها افکار عمومی را فریب دهد و افراد اعدامی را اشخاصی تروریست و مجرم معرفی کند.

رژیم سعودی از اعدام به عنوان ابزاری برای تروریسم و تهدید ملت استفاده می کند

کمیته حقوق بشر با بیان اینکه اصرار رژیم آل سعود بر استفاده از مجازات اعدام زندانیان دلیلی بر شدّت کینه توزی و عطش آن به ریختن خون بی گناهان است، افزود: این رژیم از اعدام به عنوان ابزاری برای تروریسم و تهدید ملت و ساکت کردن تمامی صدا ها و فریاد هایی که برای مطالبه حقوق بشر و اصلاح و تغییر بلند می شود، استفاده می کند.

به گفته کمیته حقوق بشر عربستان، افزایش اجرای اعدام از سوی رژیم آل سعود، نگرانی بسیاری از سازمان های حقوقی و افکار عمومی را برانگیخته است و این مسئله اقدام سریع جامعه بین الملل برای متوقف کردن آن و محاکم رژیم به خاطر این جنایت را می طلبد.

این کمیته، اجرای مجازات اعدام علیه صاحب نظران و فعالان و شرکت کنندگان در راهپیمایی های مسالمت آمیز را نقض آشکار حقوق بشر دانست و گفت: ما جنایت ها و اعدام های رژیم آل سعود را به شدّت محکوم می کنیم و شناسنامه آن را لکه ننگی بر پیشانی آن رژیم می دانیم.

انتهای پیام


کمیته دفاع از حقوق بشر اعدام یکی از اهالی استان قطیف را محکوم کرد>

آل سعود ، حقوق بشر ، عربستان ، اعدام ، راهپیمایی ،